Author Archives: admin

Call For Papers

Special Issue of Small Business Economics: An Entrepreneurship Journal

Entrepreneurial Ecosystems

Guest Editors:

Allan O’Connor, Entrepreneurship, Commercialisation and Innovation Centre, The University of Adelaide, (allan.oconnor@adelaide.edu.au)

Erik Stam, Chair of Strategy, Organization and Entrepreneurship, Utrecht University School of Economics (U.S.E.) & Utrecht Center for Entrepreneurship (e.stam@uu.nl)

Zoltan J. Acs, Department of Management, London School of Economics and Political Science (z.j.acs@lse.ac.uk)

David B. Audretsch, Indiana University, (daudrets@indiana.edu)

Overview

Many governments around the world seem to have openly accepted the functional economic theory of entrepreneurship as a pathway toward economic development (Hannon 2006; Minniti and Lévesque 2008, p. 605). This response by governments is consistent with the argument that a shift in the economic base toward knowledge requires a context and environment supportive of entrepreneurship (Audretsch & Thurik, 2004). However, creating a context and a supportive environment tends to limit the responsibility of government (Stam 2014) and instead opens up a shared responsibility of many who nurture, encourage, support, fund, advise, facilitate and work for, or, with entrepreneurs and their ventures. In other words, the economic outcomes of entrepreneurship sought by governments and the like, are a product of not only policy inputs but also socially embedded factors that underpin the creation, growth and flourishing of new firms and organizations that, if functioning well, can ultimately deliver desirable social and economic outcomes.

Read more

Entrepreneurial Ecosystem: Basis voor Duurzame Groei?

Tweedaagse Entrepreneurial Ecosystem Academy

Ondernemerschap, vastgoed, financiers, arbeidsmarkt: vaak zijn het losse onderdelen in economisch beleid. In een ecosysteembenadering zijn die onderdelen juist op elkaar afgestemd. De ecosysteembenadering wint terrein maar roept ook vragen op. Die worden geadresseerd op 25-26 augustus 2015 tijdens de eerste Entrepreneurial Ecosystem Academy. De Academy vindt plaats in Utrecht, bij het Utrecht Center of Entrepreneurship.

Waarom?

Er is door regio’s en steden de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in campussen, opleidingen en in startups. Maar hoe kan duurzame welvaart in gemeenten en regio’s worden ontwikkeld? Universiteiten, hbo, mbo en ondernemers spelen een cruciale rol in de kenniseconomie van morgen, ingebed in een bredere context van financiers, intermediaire diensten, de netwerken die deze spelers verbinden en de randvoorwaarden die dit mogelijk maken. Deze bredere context wordt samengevat in de Entrepreneurial Ecosystem benadering waarin de elementen van een (stads)regio die cruciaal zijn voor het floreren van ondernemerschap en werkgelegenheid worden benoemd, inclusief hun interactie, en uiteindelijk ook de effecten hiervan op de vitaliteit van de (stads)regio. 

Read more

Eerste Reunie Honors classes Entrepreneurship

honours3

3 juni was er een eerste reünie Eerste Reunie Honors classes Entrepreneurship van de honors classes entrepreneurship die destijds gehouden zijn met steun van de Rabobank Utrecht in de jaren 2009-2012. Een paar enthousiaste alumni vonden het tijd voor een reünie en hebben een mooie avond voorbereid in de Botanische Tuinen van de Universiteit Utrecht. We hebben met deelnemers van de verschillende jaargangen en een aantal interessante ondernemers een gezellige bijeenkomst gehad. Er is genoten van de tapas in de zon op het terras en de wandeling in de tuinen. Tijdens de wandeling is iedereen inhoudelijk bijgepraat door Codrin en zijn we met elkaar in gesprek gegaan over ‘connected entrepreneurship’, ‘effectuation’ en ‘biomimicry’. We sloten de avond af met borrelen met sociale opdrachten om elkaar beter te leren kennen en kregen ook nog eens cadeautjes mee naar huis! Al met al een leuke eerste bijeenkomst waar we een volgende keer graag meer mensen verwelkomen en wellicht ook aan kunnen sluiten bij alumni van andere ‘ondernemende’ honors classes zoals de Business course en de Young Innovators/Leaders League.

1 2 3 4